การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตาม รถ/คนหรือสิ่งของ โดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย

  1. ตัว GPS Tracker ขนาดเล็กประมาณนามบัตร (64มม.*46มม.*17มม) พกพาสะดวก ราคาประหยัดโดยถ้าสั่งซื้อผ่าน ebay จะมีราคาประมาณ 1800 บาทซึ่งจะถูกกว่าบางเวปไซท์ของไทยที่ตั้งราคาไว้ถึง 7900 บาท
  2. SIM card โทรศัพท์มือถือใช้เพื่อการรับ-ส่งข้อความและคำสั่งระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่อง GPS Tracker
  3. Internet พร้อมโปรแกรมที่สามารถแสดงผลพิกัด Latitude Longitude ได้เช่น Google Maps, Google Earth เป็นต้น
  4. PDA หรือ สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ internet ได้เพื่อความสะดวกในการแสดงจุพิกัดบนมือถือทันที

การใช้งาน

  1. ที่ตัว GPS Tracker ให้ใส่ sim card พร้อมแบตเตอรี่ของเครื่องแล้วชาร์ตไฟให้เต็ม
  2. ติดตั้ง GPS Tracker ในรถยนต์ตามตำแหน่งที่ต้องการ เช่นกระจกรถตามรูปที่แสดงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ทำการตั้งค่าต่างๆตามคู่มือที่ให้มาโดยจะตั้งทำการส่งคำสั่งด้วยการส่ง sms จากโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องส่งไปยัง sim card ที่ติดตั้งอยู่ใน GPS Tracker หลังจากกางส่งคำสั่งไปแล้วจะมีข้อความสั้นตอบกลับมาจาก GPS Tracker ทุกครั้งเพื่อแจ้งผลการดำเนินการ
  2. วิธีรับข้อมูลพิกัดให้ทำการโทรไปยังหมายเลขของเครื่อง GPS Tracker จะได้ยินเสียงรอสายประมาณ3ครั้งจากนั้นสายจะถูกตัดไป รอประมาณ 10-20 วินาทีจะมี sms ส่งกลับมายังโทรศัพท์เครื่องที่เราโทรไปยัง GPS Tracker พร้อมข้อมูลพิกัด ความเร็ว วันที่เวลา และปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ ตามรูปประกอบข้างล่างนี้
  3. ตัวอย่างการใช้งานจริง

Ø      Sim card ของ AIS

Ø      PDA ยี่ห้อ HP หลังจากกดโทรออกไปยังเครื่อง GPS Tracker แล้วจะได้ sms กลับมาตามรูปนี้

Ø      จะเห็นว่าข้อมูลที่ส่งกลับมาประกอบไปด้วย พิกัด latitude & longitude, ความเร็ว, วันเวลาที่รายงานผล, %ปริมาณพลังงานที่เหลือ และ linked url สำหรับดูพิกัดบนแผนที่ผ่าน website wxlxy.com (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Ø      ถ้าเรากด linked url ตามหน้าจอก็จะนำเราไปยังแผนที่ตามรูปที่แสดงนี้

 

จะเห็นว่าเราสามารถดูพิกัดได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือโดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยก็คือค่าโทรออก 1 ครั้ง ค่าส่ง sms กลับจาก GPS Tracker 1 ข้อความ และค่าใช้ internet ดูแผนที่ online

ถ้าไม่สะดวกเราสามารถนำพิกัดที่ส่งมาไปหาจุดบนแผนที่ Google maps ได้โดยใส่ค่าพิกัดที่ได้ลงในเวปไซท์ Google maps

จากการทดลองนำ GPS Tracker ไปอยู่ในอาคารที่ค่อนข้างอับสัญญาณก็ยังสามารถรับรายงานพิกัดจาก GPS Tracker ตัวนี้ได้ปกติ

นอกจากนี้เราอาจตั้ง server ขึ้นมาเองเพื่อดูพิกัดแบบ real time ก็สามารถทำได้โดยการตั้ง sim card ที่ GPS Tracker ให้ใช้งาน GPRS ได้จากนั้นมันจะส่งพิกัดกลับมาที่ server ตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้

คุณสมบัติอีกอย่างก็คือสามารถใช้ดักฟังเสียงรอบๆ GPS Tracker ได้ในกรณีที่เราต้องการฟังเสียงจากจุดที่เราวาง GPS Tracker ไว้ ผมว่าเราอาจนำข้อดีของเจ้าเครื่องนี้ไปใช้กับพนักงานกู้ภัยหรือนักเดินป่าที่สูญหายได้อีกด้วย แต่คงต้องเลือก sim card ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเช่น AIS