การประยุกต์ใช้งาน PDA/โทรศัพท์มือถือ เพื่อการสนทนากับโปรแกรม VoIP

 

ปัจจุบันนี้ความแพร่หลายของโทรมือถือและPDAมีมากขึ้นเรื่อยๆ เกือบทุกคนจะมีโทรมือถือใช้งานกัน ถูก-แพงก็สุดแล้วแต่จะมีกำลังจัดหามา เมื่อมีมันแล้วก็น่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะท่านๆที่ชอบการคุยผ่าน internet ด้วยโปรแกรม VoIP เช่น eQSO, TeamTalk แต่ข้อจำกัดเนื่องจากโปรแกรม VoIP ที่จะใช้งานบน PDA หรือ smartphone มีน้อยตัว โปรแกรมหลักอย่างเช่น Skype บน PDA ก็ใช้ได้จำกัดจำนวนผู้สนทนาร่วม ทางออกหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม TeamTalk3 ซึ่งโปรแกรมนี้มีรุ่นเล็กเรียกว่า Tiny TeamTalk ซึ่งสามารถใช้งานบน PDA ได้ (ฟรี30วันหลังจากนั้นก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 300 บาท ดาวโหลดที่ http://www.bearware.dk/teamtalk/v3.6.1/TeamTalk_v3.6.1_Setup.exe) คราวนี้เราก็สามารถคุยกันได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานโดยที่แต่ละคนใช้โปรแกรม TeamTalk3 ซึ่งมีทั้งรุ่นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และรุ่นที่ใช้กับ PDA, smartphone ถ้าอยากจะคุยกันข้ามโปรแกรมก็ให้ทำการ crosslink สัญญาณเสียงไปยังโปรแกรม eQSO หรือ FreeRadioNetwork (FRN) หรือโปรแกรม VoIP อื่นๆที่ต้องการอีกที ทีนี้เราก็จะสามารถคุยกันได้ขณะขับรถหรือเดินทาง โดยไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนๆทางโปรแกรมอื่นๆได้ตลอดเวลา

ผลการทดลองใช้งานเป็นที่น่าพอใจสัญญาณเสียงที่พูดโต้ตอบกันระหว่าง PDA, คอมพิวเตอร์ผ่านไมค์และทางวิทยุสื่อสารผ่าน gateway ทาง eQSO และ FRN ชัดเจนดี มีการสะดุดของเสียงบ้างเล็กน้อย แม้ขณะอยู่ในลิฟต์ก็ยังคุยกันได้ ทั้งนี้การทดลองดังกล่าวกระทำโดยผ่าน Net Sim ของ AIS

 

ข้อมูลเทคนิค

1. เครื่อง PDA ยี่ห้อ HP รุ่น iPAQ 912.

2. อินเตอร์เน็ตชนิด Net Sim ประเภทเติมเงิน 99 บาท 30 ชั่วโมง.

3. Crosslink ระหว่างโปรแกรมใช soundcard 2 ตัวเชื่อมต่อกันแยกโปรแกรมละหนึ่ง soundcard เปิดให้ทั้งสองโปรแกรมเป็น VOX mode เพื่อกดคีย์อัตโนมัติตามสัญญาณเสียง.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงภาพขณะใช้งานสนทนาระหว่าง PDA กับ eQSO โดยสนทนาผ่านการ crosslink ระหว่างโปรแกรม TeamTalk3 และ eQSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 PDA ขณะใช้งานโปรแกรม Tiny TeamTalk ผ่าน server โปรแกรม TeamTalk3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงขณะสนทนาไปยัง eQSO ผ่าน PDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงขณะสนทนาไปยัง TeamTalk3 ผ่าน PDA