มาทำ QR Code กันเถอะ / Create QR Code in one Click!


ตัวอย่าง QR Code: ลองกดดู

ข้อความที่ต้องการพิมพ์ Your message:   ECC:   Size:  

เวลาที่ใช้ในการจัดทำ QR Code
till after_raw: 0.034666s
till after_filler: 0.015521s
till after_mask: 0.027959s
till after_encode: 0.000013s
till finish: 0.047575s
TOTAL: 0.125734s