pic_bann.gif

ห้องจำหน่ายของที่ระลึกผลงานภาพจิตรกรรมของ สงัด ปุยอ๊อก-<Shop for Puiock- Gallery>-
Shopping @ Puiock-Gallery

1. โปสการ์ดรูปเขียนที่คัดเลือกมาแล้วจำนวน 12 ภาพเพื่อการสะสม หรือส่งเป็นการ์ดอวยพร ในราคารวมค่าจัดส่งภายในประเทศ 200 บาท

* A pack of 12 Postcards

bamboo.gif

2. สกรีนเซฟเวอภาพจากนิทรรศการจิตรกรรม "ลมเหนือ" และ "ถิ่นไทยงาม" ขนาดเต็มจอจำนวนกว่า 30 ภาพและภาพจากงานในอดีตจำนวนรวมทั้งสิ้น 103 ภาพ พร้อมเพลงพื้นเมืองบรรเลงเป็นฉากหลัง ในราคารวมค่าจัดส่งภายในประเทศแผ่นละ 300 บาท (ความต้องการความจุ harddisk อย่างน้อง 110 MB)

*North Wind Screensaver (Full screen version)+others total of 103 picture comes with traditional northern Thai music as a background.

bamboo.gif

3. แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรม "ถิ่นไทยงาม" 24 ธันวาคม 2553 เป็นแผ่นชีทขนาด 20 x 14 ซม. ภายในมีแสตมป์ราคาหน้าดวง 3 บาทจำนวน 4 ดวงพร้อมภาพเบื้องหลัง จำหน่ายราคาแผ่นละ 100 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

stamp-sangad.jpg

bamboo.gif

bamboo.gif

สนใจสั่งซื้อของที่ระลึก

หรือโทรติดต่อที่ 086-9752110 *contact*email

bamboo.gif

 

bamboo.gif

 

child.gif

ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ *Thank you for your visit to The Art Gallery of Puiocks*

กลับไปหน้าหลัก * Back to main page*

web page counter